Vanwege bouw vispassage: Barend Ubbinkweg Doesburg tijdelijk afgesloten

Gepubliceerd op 5 juli 2018

Vanwege de bouw van de vispassage in Doesburg, wordt de Barend Ubbinkweg ter hoogte van het stuwcomplex van 3 september tot 3 december afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars kunnen de Barend Ubbinkweg blijven gebruiken. Voor gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer worden omleidingsroutes ingesteld.

Waterschap Rijn en IJssel bouwt de vispassage zodat vissen geen hinder ondervinden van de stuw en de natuur daardoor meer divers wordt. De wegafsluiting is noodzakelijk om de vispassage (één van de grootste van Nederland) onder de weg door te kunnen leggen. Hiervoor moeten onder andere elektrakabels door Liander verlegd worden en bestaand wegdek en grond verwijderd. Daarna volgt de daadwerkelijke aanleg van de vispassage. Mede doordat het beton van de vispassage vier weken moet uitharden bedraagt de looptijd van de afsluiting drie maanden.

Omleiding verkeer

Om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken wordt een omleidingsroute ingesteld waarbij autoverkeer wordt omgeleid via de provinciale weg N338 en de N317. Dit kan helaas niet verhinderen dat automobilisten en ander gemotoriseerd verkeer in en rond Doesburg tijdens deze periode rekening dienen te houden met extra reistijd.

Omleiding openbaar vervoer

Voor het busverkeer wordt een omleidingsroute met tijdelijke haltes ingesteld. Dit betreft de buslijnen 26 en 27. Voor lijn 26 vervallen de halten “Beinum”, “Koppelweg”, “Hoek Looiersweg en Goudenregenstraat”. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte Potsmaat en van een tijdelijke halte op de hoek Magnolialaan/Monseigneur Bekkerslaan (ter hoogte van de basisschool). Voor lijn 27 vervallen de halten “Beinum”, “Haven”, “Meipoort” en “Kraakselaan”. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte Potsmaat en van een tijdelijke halte op de Monseigneur Bekkerslaan (vlak voor de Kraakselaan).

Hulpdiensten en aanwonenden

Met de hulpdiensten, zoals politie, ambulance en brandweer zijn afspraken gemaakt zodat zij zo min mogelijk hinder ondervinden van de afsluiting. Met de organisatie van de Doesburgse Kadedagen zijn eveneens afspraken gemaakt over extra routeinformatie voor de bezoekers van dit evenement. Directe belanghebbenden in de nabije omgeving van de vispassage, zijn of worden op korte termijn rechtstreeks geïnformeerd.

Verkeersdeelnemers en omwonenden worden na de zomervakantie nader geïnformeerd over de precieze werkzaamheden en omleidingsroutes.

Banner-bouwhek-Doesburg-03
plattegrond hoe de vispassage eruit komt te zien