Zoeken

Start proef blauwalg in Grolse gracht

Gepubliceerd op 28 augustus 2018

Dinsdag 28 augustus 2018 is het veldexperiment gestart om te onderzoeken hoe de blauwalg in de Grolse gracht in Groenlo kan worden bestreden. Blauwalg kan schadelijk zijn voor de gezondheid en beperkt de recreatie in de gracht. Vooral met warm weer steekt blauwalg de kop op. Met de proef testen gemeente Oost Gelre en Waterschap Rijn en IJssel drie verschillende maatregelen in de praktijk. Hiervoor is een proefopstelling in de gracht geplaatst. Deze blijft twee maanden staan.

Dit veldexperiment is het vervolg van het onderzoek in 2017, waarbij onderzoeksbureau Arcadis een systeemanalyse van de gracht uitvoerde. Het bleek dat er te veel voedingsstoffen in de gracht komen. Met name een te grote aanvoer van fosfor veroorzaakt de groei van blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) in de gracht. Drie van de meest kansrijke maatregelen die toen zijn opgesteld, worden nu in de praktijk getest. Dit is fosfor verminderen door het aanbrengen van een 30 cm dikke ijzerrijke zandlaag, extra zuurstof in het water brengen door te beluchten en de combinatie van deze beide.

16 enclosures

De experimenten worden uitgevoerd in 16 enclosures. Dit zijn grote buizen die met een kraan in de gracht zijn geplaatst. De proef wordt aan de noordkant van de gracht Groenlo uitgevoerd, ten zuiden van de Halvemaanweg. Het Aquatisch Kenniscentrum Wageningen (AKWA-NIOO) voert het onderzoek uit.

medewerker waterschap checkt de enclosures in de gracht 28 aug 2018
medewerker waterschap checkt de enclosures in de gracht
medewerkers AKWA en waterschap zette enclosure in elkaar 28 aug 2018 (1)
Medewerkers AKWA en waterschap zetten enclosure in elkaar

Inzicht

Het experiment moet inzicht geven of de maatregelen voldoende effectief zijn om de blauwalgen op die unieke lokatie te bestrijden. Afhankelijk van de resultaten zal er nader besluitvorming plaats vinden over het vervolg van de bestrijding van de blauwalgproblematiek.