Actualisatie legger watersystemen

Gepubliceerd op 1 november 2018

Waterschap Rijn en IJssel actualiseert de Legger Watersystemen. In de nieuwe legger watersystemen zijn wijzigingen als gevolg van door het waterschap uitgevoerde projecten, beleidswijzigingen en initiatieven van derden opgenomen. De legger ligt vanaf 29 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage.

In de nieuwe legger watersystemen zijn wijzigingen als gevolg van door het waterschap uitgevoerde projecten, beleidswijzigingen en initiatieven van derden opgenomen. Ook worden kleine geometrische wijzigingen doorgevoerd, zoals zones die 5 cm verplaatsen e.d

De Keur en de Legger

De regels van het waterschap staan beschreven in de Keur. In de bijbehorende set kaarten (Legger) staan waar deze regels van toepassing zijn. In de Legger staat welke rivieren, watergangen, keringen en kunstwerken (stuwen, sluizen et cetera.) het waterschap in beheer heeft en waar ze liggen. De Legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen.