Persbericht: Breuk in persleiding gerepareerd; langzaam in gebruik

Gepubliceerd op 15 november 2018

De breuk in de persleiding, die van Borculo via Lochem naar Zutphen loopt, is gerepareerd. Vanmiddag is de persleiding op een gecontroleerde manier in gebruik genomen. Het transport van het restwater naar de rioolwaterzuivering in Zutphen wordt langzaam op gang gebracht. De komende periode blijft het waterschap het transport door de persleiding intensief in de gaten houden.

Breukgat donderdagmiddag 15 november  Uitharden persleiding in tent

In de beginfase wordt de persleiding op een aantal plaatsen ontlucht, zodat de overtollige lucht en gassen, die in de leiding zitten danwel ontstaan, eruit gelaten kunnen worden.

Dit is een gecontroleerde, veilige manier die we ook kunnen reguleren en op enkele plaatsen kunnen monitoren. Voorafgaand aan deze opstart heeft het waterschap meerdere ingenieurs- en bouwbedrijven geraadpleegd.

Wat de oorzaak van de breuk is, wordt onderzocht door ingenieursbureau Tebodin. De resultaten van dit onderzoek zullen nog even op zich laten wachten.

Ecologisch herstel

De volgende stap zijn werkzaamheden aan het stuwvak nabij de breuk. Dit afgesloten gedeelte van de Berkel werd tot en met vanochtend (15-11)  gebruikt als transportleiding van het restwater naar het baggerdepot. Om dit stukje van de Berkel te kunnen herstellen wordt een tijdelijke dam geplaatst ten westen van de provinciale weg N346.

Er vindt op dit moment onderzoek plaats naar de vervuiling van bodem, oevers en water. Aan de hand van de uitkomsten worden zo snel en zorgvuldig mogelijk passende maatregelen genomen.

Monitoring waterkwaliteit Berkel

Het waterschap monitort de waterkwaliteit van de Berkel. De zuurstofplaten, die gisteren bij stuw Besselink (Almen) geplaatst zijn, doen hun werk. Daarnaast is er een extra pomp geplaatst aan het Twentekanaal bij de inlaat Ehzerlaak zodat er meer zuurstofrijk water in de Berkel wordt gepompt. Hiermee willen we voorkomen dat er meer vissterfte optreedt. De stuw bij Warken blijft omhoog zodat er geen eiwitrijk water naar Zutphen kan stromen.

Wat eraan vooraf ging

Door een breuk in de persleiding belandde restwater van de zuivelfabrieken van FrieslandCampina in de rivier Berkel. Waterschap Rijn en IJssel heeft afgelopen dagen met man en macht gewerkt om de breuk te repareren. Hiervoor is het restwater omgeleid naar een baggerdepot. Het eiwitrijke water in de Berkel is geïsoleerd en zuurstofplaten zijn geplaatst in de Berkel om verdere schade in de rivier te voorkomen. De melkresten veroorzaakten namelijk zuurstofgebrek in de rivier, met vele dode vissen vorige week tot gevolg.


Trefwoorden