Ontwerpbestemmingsplan windmolens Zutphen ter inzage

Gepubliceerd op 22 maart 2019

Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die we verbruiken door ons zelf wordt opgewekt. Om die reden willen we bij onze rioolwaterzuivering in Zutphen een windmolen realiseren. Daarnaast wil de lokale energiecoöperatie IJsselwind in hetzelfde gebied twee windmolens plaatsen. De gemeenteraad van Zutphen neemt in september een besluit over deze plannen. Voorafgaand daaraan liggen het ontwerpbestemmingsplan en de benodigde vergunningen en ontheffingen vanaf vrijdag 22 maart tot en met donderdag 2 mei 2019 ter inzage.

Op de volgende plekken kunt u alle stukken inzien, van maandag tot en met vrijdag, tijdens de openingstijden:

- Gemeente Zutphen, stadhuis, ‘s Gravenhof 2 Zutphen;

- Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 Doetinchem,

- Provincie Gelderland, Markt 11 Arnhem.

U kunt de ontwerpbesluiten ook online inzien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-15381.html.

Inloopbijeenkomst 4 april

Op 4 april organiseert de gemeente Zutphen een inloopbijeenkomst in Eefde. Iedereen die vragen heeft over de stukken of het project en over het indienen van een zienswijze kan daar op deze bijeenkomst antwoord op krijgen. Ook biedt de gemeente praktische hulp bij het indienen van een zienswijze. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Zutphen www.zutphen.nl.


Trefwoorden