Lek in rioolwaterpersleiding bij afrit A12 Zevenaar

Gepubliceerd op 29 april 2019

Vanochtend is een lek geconstateerd in de rioolwaterpersleiding ten zuiden van de A12 nabij de afrit naar Zevenaar. Het gaat om een leiding met een diameter van 70 centimeter die afvalwater vanuit onder andere Zevenaar afvoert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Duiven op bedrijventerrein Innofase. De reparatie zal waarschijnlijk tot woensdag 1 mei duren.

Bij de lekkage is afvalwater in de naastgelegen bermsloot terecht gekomen. Deze is afgedamd om verdere verspreiding te voorkomen. Momenteel wordt een deel van het afvalwater met vrachtwagens naar Duiven gereden. Het rioolwater wordt vanaf vanmiddag omgeleid via een andere bestaande leiding langs de noordzijde van de A12. Dan kan ook begonnen worden met het blootleggen van de persleiding. Aannemer Dusseldorp werkt vannacht door om de kapotte leiding zo snel mogelijk te repareren.

Waardoor het lek is ontstaan, is nog niet bekend. Er vinden momenteel werkzaamheden plaats in het gebied voor het verleggen van de persrioolleiding ten behoeve van de aanleg van de verlengde A15 en de verbreding van de A12. Of er een relatie is tussen deze werkzaamheden en het lek wordt nog onderzocht.