Na zonneschijn komt regen...

Gepubliceerd op 7 juni 2019

In droge perioden is regen zeer welkom voor gewassen, de tuin en de natuur. Een nadeel van typisch zomerse buien is wel dat vaak veel regen in korte tijd valt en dat buien heel lokaal zijn. Dat is niet altijd gunstig. Help ons meer inzicht te krijgen en meldt urgente situaties.

Meld natte of Urgente situaties

Extreme buien gaan vaak gepaard met harde wind. Een natte boom die vol in het blad staat kan bij een flinke windstoot om gaan als een luciferhoutje. Ook losse voorwerpen kunnen wegwaaien. Bij overbelasting van het riool kan ongezuiverd rioolwater in beken terecht komen. Dat kan soms tot zuurstofloosheid en zwakke of dode vissen leiden. Ziet u bomen of andere voorwerpen in de watergang die er niet thuis horen, staat uw huis of straat blank of ziet u dode vis of vissen in nood? Meldt dit dan bij het waterschap.

Is er geen sprake van echte overlast of een urgente situatie, maar ziet u beken die of sloten die heel vol staan of ziet u (veel en grote) plassen op het land, deel dit dan met ons. Wij kunnen wij deze informatie goed gebruiken om het gedrag van het watersysteem beter te leren begrijpen en rekenmodellen te ijken. U kunt ons eenvoudig helpen door de situatie via deze app door te geven. Om de app op uw mobiele telefoon te benaderen gaat u in de webbrowser naar: https://arcg.is/1SyiPG

Wat kunt u zelf doen in en om huis?

U kunt ook veel doen in en om uw huis om het water in goede banen te leiden. Regenwater kan beter weg in een tuin met minder tegels. U kunt de regenpijp en het afvoerputje afkoppelen van de riolering. Zo raakt de riolering minder snel overbelast. U kunt ook een deel van het regenwater vasthouden of opvangen in bijvoorbeeld een vijver. Op de site Weet van Water vindt u nog meer tips.