19 juni van 19.00 tot 20.00 uur: Proefsluiting coupure Tuindorp

Gepubliceerd op 11 juni 2019

Woensdag 19 juni sluit Waterschap Rijn en IJssel de coupure Tuindorp tijdelijk af. Deze coupure is een doorgang in de waterkering rondom Tuindorp, waar de Bijlandseweg de dijk kruist. Bij hoge waterstanden op de Rijn sluit het waterschap deze coupure met twee grote stalen schotten om de bewoners van Tuindorp te beschermen tegen hoogwater.

Gemeente Zevenaar bereidt een reconstructie van de Bijlandseweg voor. Deze weg is op 19 juni afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden. Het waterschap maakt van deze gelegenheid gebruik om de proefsluiting van de coupure te oefenen, omdat dan de overlast voor de achterliggende bewoners en bedrijven zo klein mogelijk is.

Bewoners kunnen tijdens de proefsluiting Tuindorp via de omleiding verlaten.


Trefwoorden