Waterschap ISO gecertificeerd

Gepubliceerd op 8 juli 2019

Waterschap Rijn en IJssel is sinds deze maand ISO gecertificeerd voor de werkprocessen rond de (afval)waterketen. Dit is het resultaat van het werk van afgelopen maanden, waarin het waterschap de werkprocessen heeft vernieuwd zodat ze aansluiten bij de veranderende organisatie. In de processen is de aandacht komen te liggen op de stakeholders en de risicobenadering conform ISO. Dit past bij de ontwikkelingen binnen het waterschap. Samen was dit aanleiding om de inrichting van de processen en het managementsysteem voor kwaliteit, arbo en milieu grondig te herzien voorafgaand aan het certificeringstraject.

Dit toonaangevende certificaat laat zien dat de beheersing van de huidige werkprocessen goed geborgd is. Daarnaast helpt de ISO normering conform de 'plan-do-check-act' cyclus bij het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen zodat deze effectief en efficiënt zijn en blijven. Het waterschap is zodoende aantoonbaar een betrouwbare partner in de (afval)waterketen.