Werkbezoek Deltacommissaris Peter Glas aan de grensregio

Gepubliceerd op 30 september 2019

De Deltacommissaris bracht op 27 september een werkbezoek aan het grensgebied van de Rijn. Dit bezoek stond in het teken van hoogwaterbescherming en -veiligheid in de grensregio. Hij bezocht twee projecten: de grensoverschrijdende dijken met Duitsland en het gebied Rijnstrangen bij Zevenaar.

bezoek Deltacommissaris grensregio 27 sept 2019 - foto Ivo Hutten

Op landgoed Halsaf werd de Deltacommissaris ontvangen door dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel. Het gezelschap werd verder gevormd door onder andere HID Nelly Kals van Rijkswaterstaat, gedeputeerde Peter van t Hoog van provincie Geldeland en heemraad Frank Wissink van Waterschap Rijn en IJssel.

In de ochtend bezocht het gezelschap twee grensoverschrijdende dijkringen. De Deltacommissaris sprak met de waterbeheerders van Duitse en Nederlandse zijde over hoe zij omgaan met verschillende culturen, verschillend beleid, verschillende normen, verschillen in dijkbouw en in uitgangspunten daarbij. Het oosten van Nederland is immers afhankelijk van de sterkte van de Duitse dijken en dus is samenwerking cruciaal.

Daarna werd de geheel nieuw gebouwde dijk tussen Praest en Bienen bezocht, evenals een boerderij die net gesloopt was ten behoeve van de aanstaande dijkversterking op deze plek. Tijdens de rit werd de goede Duits-Nederlandse samenwerking onderstreept. Bestuurders van de Bezirksregierung Düsseldorf en het Deichverband Bislich-Landesgrenze vertelden hoe het dijkversterkingsprogramma er aan Duitse zijde van de grens uit ziet en op welke wijze de dijken in Duitsland versterkt worden.

Dijkgraaf Hein Pieper lichtte dit toe: “Dijken en water houden niet op bij de grens. Wat begon als een verplichte samenwerking vanuit een grensoverschrijdend beheer, is nu een samenwerking met een veel breder palet zoals hoog waterbescherming, crisisoefeningen, waterkwaliteit, beverratten, omgaan met weersextremen. We moeten blijven opereren vanuit het gebied, niet gehinderd door landsgrenzen.”

bezoek Deltacommissaris grensregio 27 sept 2019 - foto Ivo Hutten2

In het middagdeel van het programma stond het gebied Rijnstrangen centraal. Het Rijnstrangen gebied is gereserveerd als mogelijk waterbergingsgebied voor de langere termijn, na 2050. Ook hier werd het gebied bezocht, bekend om zijn karakteristieke oude steile dijkjes . De Deltacommissaris sprak met de burgemeester en wethouder van Zevenaar en een vertegenwoordiging van dorpsraden in het gebied. Het belang van een goede informatievoorziening naar het gebied werd onderstreept. De wethouder: “We vertellen wat we weten, maar ook wat we niet weten”. Deltacommissaris Peter Glas sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop de dorpsraden samen met de gemeente in gesprek zijn: “Ik vind het heel goed dat de gemeente het belang van de bewoners hier goed naar voren brengt.”

Als laatste locatie werd het verdeelwerk de Pannerdense Overlaat bezocht. Rijkswaterstaat lichte toe hoe de afvoer verdeeld wordt en hoe de verdeelwerken daarin functioneren.

Deltacommissaris Peter Glas concludeerde: " Ik heb vandaag gezien hoe je met een nationale opgave in iemands tuin belandt. Het werk moet hier gebeuren. Volgens mij weten de partijen elkaar heel erg goed te vinden in deze regio.”