Toezicht kleiput Winterswijk

Gepubliceerd op 6 november 2019

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en houdt daarom toezicht als een bedrijf of organisatie bijvoorbeeld extra grond in een beek of waterplas wil plaatsen.

Per 8 juli 2019 is er in een Tijdelijk Handelingskader bekendgemaakt door de staatssecretaris voor de toepassing van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dit kader is opgesteld omdat er landelijk nog veel onduidelijkheid is naar o.a. de werking, effect en toepassing van zogenaamde PFAS-stoffen. De landelijke onderzoeken hierover zijn nog gaande. Helaas blijkt dat het waterschap dit tijdelijk handelingskader onjuist heeft geïnterpreteerd bij de werkzaamheden aan de kleiput te Winterswijk. Hierdoor zijn afgelopen periode enkele partijen grond niet op PFAS gekeurd, maar wel in de kleiput gebracht door de gemeente.

Dit had niet mogen gebeuren, maar het is gebeurd en dat vinden wij echt heel vervelend. We zoeken nu uit wat de dit betekent en wat de consequenties zijn, en vragen advies aan een onafhankelijk deskundig adviesbureau. Dit doen we samen met de gemeente, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid: gemeente is initiatiefnemer en uitvoerder van dit project, waterschap is toezichthouder.

PFAS is de verzamelnaam voor een groep chemische stoffen die niet van nature in het milieu voorkomt.