EU bezoekt Waterschap Rijn en IJssel

Gepubliceerd op 7 november 2019

Schoon en gezond water was het thema van het werkbezoek aan Nederland van de directeur Milieu (‘Quality of Life’) van de Europese Commissie, Mw Manfredi. Waterschap Rijn en IJssel had de eer om haar te mogen ontvangen en te laten zien hoe wij hier omgaan met waterkwaliteit, droogte en de circulaire economie in het gebied.

In Doesburg sprak mw Manfredi met bestuurders van de Unie van waterschappen en Waterschap Rijn en IJssel over de Kaderrichtlijn Water, de terugwinning van grondstoffen uit het afvalwater, kringlooplandbouw en het verwijderen van medicijnresten uit het afvalwater. Na afloop bezochten ze de nieuwe vispassage in Doesburg, de grootste vispassage van Nederland waardoor vissen nu ongehinderd van de Oude IJssel tot in Duitsland kunnen zwemmen.

Werkbezoek Manfredi EU 6 november 2019 - 3
vispassage
Werkbezoek Manfredi EU 6 november 2019 - 4
vispassage
Werkbezoek Manfredi EU 6 november 2019 - 1
V. Manfredi, directeur Milieu van de Europese Commissie

Werkbezoek Manfredi EU 6 november 2019 - 2