Mee met de digitale transformatie

Gepubliceerd op 14 november 2019

We leven, wonen en werken in een digitale wereld. We gebruiken slimme technologieën en data science steeds vaker om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden, zoals klimaat- en energievraagstukken. Van publieke organisaties wordt ook meer verwacht op het gebied van transparantie, privacy of juist het toegankelijk maken van publieke data. Dit vraagt om een stevig en betrouwbaar ingericht informatiemanagement. Maar met alleen het benoemen van een CI- functionaris ben je er niet. Belangrijker is dat dit goed is ingebed in de organisatie, dat ingezet wordt op bewustwording en samenspel tussen mensen met domeinkennis, IT kennis en data science, van werkvloer tot directie.

Uiteindelijk gaat de digitale transformatie over het werk dat mensen doen, en de manier waarop ze dat doen.

Het waterschap geeft de digitale transformatie vorm door onder andere een CI-Office in te richten. Dit is geen functionaris, maar een multidisciplinair team, vanuit het besef dat de digitale transformatie een brede opgave is die brede betrokkenheid en mede-eigenaarschap vraagt. En met resultaat. Enkele voorbeelden: een algoritme om snel en objectief waterkwaliteits-data te interpreteren, het digitaliseren van onderhoudsmeldingen en -verwerking, en 3D ondergrond-gegevens opslaan, verwerken en hergebruiken. Daarnaast won het waterschap afgelopen september de Esri GIS award voor de manier waarop we innoveren met geo-informatie.

Hoe geeft Rijn en IJssel de digitale transformatie vorm?

Afgelopen jaren heeft het waterschap al veel tijd en inzet besteed aan het toegankelijk maken van data en het digitaliseren van bestaande bedrijfsprocessen. De digitale transformatie betekent echter dat bedrijfsmodellen en bedrijfsprocessen zullen veranderen. Mee gaan in deze ontwikkelingen is cruciaal voor een organisatie die midden in de samenleving staat, en die continu moet inspelen op nieuwe ontwikkelingen en vragen uit die omgeving.

Webbericht digtiale transformatie- BIJLAGE 14 nov 2019
Onderhoudsmeldingen in digitale kaart

CI-office ingericht

De CI-Office bestaat uit afgevaardigden uit directie, management en werkvloer. In deze multidisciplinaire setting brengen zij de maatschappelijke en organisatorische opgaven en behoeften samen met de technologische ontwikkelingen. Gezamenlijk spotten zij de trends en ontwikkelingen, volgen de veranderingen, toetsen deze op waarde en haalbaarheid, leggen verbanden, zoeken samenhang en brengen dit eventueel in op de bestuurlijke agenda.

Nu aan de slag

We ervaren dat veel medewerkers enthousiast zijn als ze met nieuwe technologieën in aanraking komen of de mogelijkheden van het slim gebruiken van data inzien. Door concrete resultaten raken mensen gemotiveerd en groeit het besef van wat digitale transformatie kan betekenen. En gelukkig zijn die resultaten er ook, soms nog klein, maar met grote potentie. Het belangrijkste is het verbinden van mensen met de juiste kennis en kunde, en het zetten van kleine stappen.

Drie voorbeelden van projecten van Waterschap Rijn en IJssel

1) Datascience: de macrofauna geeft een goed beeld van de waterkwaliteit, maar de interpretatie van deze data is uitdagend. Een monster kan ruim honderd soorten bevatten. Dit geeft een mooi beeld van de ontwikkeling van onze watersystemen als ‘habitats’ en de soorten, maar maakt het moeilijk om overzicht te krijgen. Er is veel ervaringskennis nodig om te kunnen beoordelen wanneer er in de soortensamenstelling sprake is van een ‘trendbreuk’. Met behulp van de data van afgelopen dertig jaar en de vertaling van kennis in algoritmen kunnen we snel en objectief data interpreteren en veranderingen opsporen. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de waterkwaliteit.

2) Digitale optimalisatie: in een scrum-achtig traject is een Proof of Concept opgeleverd om onderhoudsmeldingen op een kaart te laten binnenkomen en vervolgens geautomatiseerd te laten verwerken. Behandelaars worden automatisch toegekend op basis van de locatie en het type melding. Dit scheelt tijd bij de intake en voorkomt onnodig telefonisch contact naar de melder om dezelfde vraag nogmaals op te halen. Aan de hand van type melders is gekeken hoe mensen zouden willen melden en hoe zij geholpen zouden willen worden. Het concept wordt nu meegenomen in de algemene digitale dienstverlening.

3) 3D ondergrond: voor de beoordeling van onze dijken is het belangrijk goed zicht te hebben op wat er onder de grond zit. Boringen en grondonderzoek geven dat beeld. Het waterschap heeft met een aantal andere waterschappen en marktpartijen een tool ontwikkeld die het mogelijk maakt de 3D ondergrond-gegevens op een goede manier te kunnen opslaan, verwerken en hergebruiken. Door in 3D combinaties te maken met andere informatie, ontstaat een helder beeld van de bodem onder onze dijken

Wellicht ook interessant voor u: