Kaumera genomineerd voor de Waterinnovatieprijs - stemmen!

Gepubliceerd op 25 november 2019

Kaumera is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2019!

Kaumera, de duurzame grondstof uit afvalwater, is geselecteerd uit maar liefst 107 innovatieve projecten voor de Waterinnovatieprijs 2019. Een vakjury maakt op 12 december de winnaars bekend in 4 categorieën. Voor de publieksprijs mag iedereen stemmen!

Stemmen!

Help je ons door je stem uit te brengen?

https://waterinnovatieprijs.nl/inschrijving/kaumera

De Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen is bedoeld voor innovatieve projecten en technieken die al in de ontwikkelingsfase zijn, in de categorieën:

  1. Waterveiligheid (dijken, waterkeringen, oplossingen voor hoogwater)
  2. Schoon water (kwaliteit, afvalwaterzuivering)
  3. Voldoende water (kwantiteit, peilbeheer)
  4. Digitale transformatie (digitale toepassingen en manieren van werken die de waterschappen helpen hun kerntaken beter, goedkoper en/of duurzamer uit te voeren)

Stemmen kan tot en met 9 december 2019.

Wat is Kaumera?

Samen met partners heeft Waterschap Rijn en IJssel de eerste grondstoffenfabriek ter wereld gebouwd in Zutphen, waar niet alleen schoon water maar ook de nieuwe biobased grondstof wordt gewonnen: Kaumera Nereda Gum. Kaumera is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kan gebruikt worden als slimme coating voor zaden en mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en op vele andere manieren. Resultaat: veel minder afval, afvalwater hergebruiken, een biologisch afbreekbare stof leveren en zo energie, CO2 en kosten besparen.

Meer weten over Kaumera? Bekijk onderstaand filmpje of kijk op www.kaumera.com

https://www.youtube.com/watch?v=SHVrD5a8tXo