Lezingen Veilige Dijken geven inkijkje in de wereld van waterveiligheid

Gepubliceerd op 26 januari 2020

De hoogwatercampagne #hohohoogwater is begonnen. Het is namelijk alweer 25 jaar geleden dat het rivierwater hoog tegen de dijken stond. We kijken terug op deze bijzondere tijd, maar ook vooruit, naar de enorme opgave waar we nog voor staan. Met onder andere een viertal lezingen op dinsdag 28 en woensdag 29 januari. Kom kijken, luisteren en ga in gesprek.

Het werk is nooit klaar

Het onderwerp voor alle lezingen is gelijk: Veilige dijken. Het waterschap staat enerzijds stil bij het hoogwater van 1995, maar kijkt ook naar de maatregelen tot nu toe én naar de toekomst waarin diverse dijken versterkt moeten worden. Want het werk aan de dijken is nooit klaar. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst.

Vrij toegankelijk

Elke lezing wordt door twee deskundigen gegeven die hier telkens hun eigen invulling aan geven. Vanuit hun eigen vakgebied en op basis van hun eigen ervaringen met 1995. Alle lezingen beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze lezingen.

't Brewinc in Doetinchem

In Doetinchem spreken Prof. Dr. Frans Klijn, Specialist rivierbeheer bij Deltares en hoogleraar aan de TU Delft en Martin Nieuwenhuis, coördinator calamiteitenzorg bij Waterschap Rijn en IJssel. Adres: IJsselkade 13 in Doetinchem.

Huis Aerdt in Herwen

In Herwen spreken heemraad Frank Wissink en beleidsadviseur Jan Polman, beiden werkzaam bij Waterschap Rijn en IJssel. In Huis Aerdt kunt u na afloop van de lezing een korte rondleiding door het gebouw maken. Adres: Molenhoek 2 in Herwen.

Nederlands Watermuseum in Arnhem

In Arnhem spreken Hendrik Havinga, strategisch expert rivierbeheer en binnenvaart en civiel ingenieur van de TU Delft en Ysbrand Graafsma. Wilt u zich voor deze lezing aanmelden via reserveringen@watermuseum.nl? Adres: Zypendaalseweg 26-28 in Arnhem.

Zandzakken breed
Zandzakken in het watermuseum

Het Koelhuis in Zutphen

In Zutphen spreken Maarten Ebben, manager Waterkeringen & Vaarwegen en adviseur Wim Willink, beiden werkzaam bij Waterschap Rijn en IJssel. Adres: Coenensparkstraat 1 in Zutphen.

Er is meer te doen!

Het totale programma met o.a. een expositie in de hal van het waterschapskantoor in Doetinchem én een expositie in het buurthuis van Tuindorp op 1 en 2 februari vindt u op de website van WeetvanWater. Tevens video's en podcasts op deze pagina. Ook kunt u hier de deurhanger (jpg, 773 kB) downloaden.

Jan klein
Jan van de Zand, Tuindorp