Mestzak geknapt in Didam

Gepubliceerd op 10 februari 2020

Vanochtend ontving Waterschap Rijn en IJssel een melding van een geknapte mestzak in Didam. Hierbij is een deel van de mest in de nabijgelegen bermsloot van de A18 gestroomd. De bermsloot is over een afstand van 100 meter afgedamd om verdere verspreiding te voorkomen. Een loonwerker is in opdracht van de betreffende boer gestart met opruimen.

Schade beperken en opruimen

De geknapte mestzak had een inhoud van 800.000 liter. Een klein deel van de uit de zak gelopen mest is in de bermsloot gestroomd. Doordat het waterschap snel ter plaatse was kon de bermsloot snel afgedamd worden. De mest is geïsoleerd tussen op een traject van ongeveer 100 meter. De mest is niet richting andere watergangen gestroomd. Het waterschap ziet erop toe dat de sloot weer helemaal schoongemaakt wordt. De opruimactie op het land wordt gecoördineerd door de omgevingsdienst.

afgedamde Bermsloot
Vanochtend vroeg zijn twee tijdelijke dammen geplaatst in de bermsloot langs de A18