Update Coronavirus: dienstverlening blijft beschikbaar

Gepubliceerd op 19 maart 2020

In verband met de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 volgt Waterschap Rijn en IJssel de adviezen van RIVM, GGD en de Rijksoverheid. Onze dienstverlening blijft beschikbaar.

Medewerkers werken thuis of op locatie

We hebben ons kantoorpersoneel gevraagd thuis te werken. Ons personeel van de buitendienst, op de zuiveringen en in de werkplaatsen, voeren hun werk onder de strikte Corona-instructies op locatie uit. Dat kan vaak ook, omdat buiten veelal individueel of in kleine teams op voldoende afstand wordt gewerkt.

Bereikbaarheid

Onze dienstverlening blijft bereikbaar. Onze primaire processen (zoals de afvalwaterzuivering, het watersysteembeheer en vergunningverlening) en besluitvorming lopen door. Wel kan het voorkomen dat vragen en verzoeken minder snel worden afgehandeld of worden uitgesteld. We hopen op uw begrip hiervoor.

Bijeenkomsten

Er vinden geen interne en externe bijeenkomsten plaats zonder dat deze strikt noodzakelijk zijn. We informeren betrokkenen hierover persoonlijk. Mogelijk worden methoden ingezet om op afstand te vergaderen.

Verdere verspreiding voorkomen

Met deze maatregelen geven wij gehoor aan de oproep om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. We hebben goed overzicht van wat er nodig is om de bedrijfscontinuiteit te waarborgen. We houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en nemen waar nodig extra maatregelen.