Maaien met oog voor natuur en biodiversiteit

Gepubliceerd op 14 mei 2020

Waterschap Rijn en IJssel is deze maand weer begonnen met het onderhoud van de beken en sloten in haar werkgebied. Het onderhoud wordt sinds vorig jaar anders uitgevoerd dan voorheen. Er wordt meer rekening gehouden met natuurontwikkeling en het verbeteren van de biodiversiteit. De eerste resultaten worden komende weken zichtbaar. De begroeiing op de oevers blijft langer laten staan (want de maaironde is vaak later in het jaar) en dit geeft insecten, vogels en kleine zoogdieren meer voedsel- en schuilplekken. Ook komen hierdoor meer bloemen in bloei.

Onderhoud

Natuur en biodiversiteit

Op plekken waar dit kan, laat het waterschap de begroeiing langer staan. Dat betekent dat veel brede onderhoudspaden en oevers van de watergangen met veel natuurlijke potentie niet in de zomer, maar pas (Programmatische Aanpak Stikstof) na 1 september (ruim na het broedseizoen) gemaaid worden.  Zo ontstaat diverse natuur met meer schuil-

en broedgelegenheden voor insecten, zoogdieren en vogels. En als er gemaaid wordt, wordt bijna altijd één kant van de oever gemaaid. Het wordt soms wel wat lastiger om over de onderhoudspaden te wandelen. Om veilig te kunnen maaien, worden smalle onderhoudspaden wel regelmatig gemaaid.

Maaisel als bodemverbeteraar

Bij de maaiwerkzaamheden komt maaisel vrij. Het maaisel wordt ook dit jaar verwerkt en hergebruikt in de landbouw als bodemverbeteraar. Dit zorgt ervoor dat de grond beter water vasthoudt. Ook zorgt het afvoeren van het maaisel ervoor dat de grond langs de beken en sloten minder voedselrijk wordt. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een meer gevarieerde begroeiing, met bijvoorbeeld minder brandnetels en meer boterbloemen en klavers. Twee vliegen in een klap dus.

Maaibeleid in animatie

Bekijk de animatie over het maaibeleid:

Water afvoeren

Het maaionderhoud in de beken en sloten is hoofdzakelijk bedoeld om het juiste waterpeil in de beek of sloot te kunnen houden. Veel begroeiing vertraagt de aan- of afvoer van water en dat is weliswaar handig in tijden van droogte, maar het moet ook piekbuien kunnen afvoeren. Grote watergangen worden daarom vaker gemaaid dan de kleinere watergangen.

3500 km beken en sloten

Waterschap Rijn en IJssel beheert 3500 kilometer watergangen. Om deze in goede staat te houden, voert het waterschap onderhoud uit zoals maaien, baggeren en het onderhouden van onder andere groen, stuwen en gemalen. In mei begint gewoonlijk de eerste onderhoudsronde. Dit jaar werd al wel eerder gemaaid op een aantal locaties waar al (te) veel begroeiing was door het warme weer.

Bekijk ook de Maaikalender op onze website.