Grootschalige inspectie kunstwerken

Gepubliceerd op 21 mei 2020

Waterschap Rijn en IJssel wil continue inzicht hebben in de conditie van haar waterkerende kunstwerken zoals duikers en gemalen, en de mogelijke consequenties hiervan als deze niet goed functioneren. Zodat we hierdoor met z’n allen veilig kunnen blijven wonen en werken in het gebied van Rijn en IJssel.

Inspectie kunstwerken 1

Droogpompen

In opdracht van het waterschap worden door Antea Nederland B.V. van mei t/m juli 2020 in totaal 96 kunstwerken op locatie geïnspecteerd. Soms is het nodig dat het kunstwerk geheel wordt drooggezet om te kunnen inspecteren. Dat is een flinke klus die door allerlei voorbereidingswerkzaamheden zo’n twee tot zeven dagen kan duren. De overige werkzaamheden zoals het bereikbaar maken van een kunstwerk en het droogpompen van het kunstwerk is een intensieve klus die zelfs tot enige hinder kan leiden tot de omgeving.

Verkeersmaatregelen

Indien nodig worden verkeersmaatregelen getroffen. In dat geval worden de betreffende gemeenten, provincies of andere stakeholders op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en de vergunningen aangevraagd.

Onderhoudsmaatregelen

Na de inspecties wordt bepaald welke onderhoudsmaatregelen er nodig zijn per kunstwerk. Waar nodig zal onderhoud plaats gaan vinden in de komende jaren. Met dit uitgevoerde onderhoud bewaakt het waterschap hiermee dat haar gebied veilig is voor haar inwoners.