Pilot maaien en dwarsprofielen meten

Gepubliceerd op 25 mei 2020

Onlangs zijn we begonnen met de voorjaarsronde van het maaien van onze watergangen, waarbij we uiteraard oog hebben voor de aanwezige flora en fauna. Tegelijkertijd wordt in een deel van de watergangen een pilot uitgevoerd met onze aannemer Hobelman. In deze pilot wordt met een kraan gewerkt, waarvan de drie giekdelen elk zijn uitgerust met een sensor. Dit aantal is niet zomaar gekozen, want met drie sensoren kan het GPS-systeem de exacte locatie van de maaikorf bepalen.

Bij het maaien beweegt de maaikorf net boven de bodem van de watergang. Tijdens zo’n maai beweging registreert het GPS-systeem verschillende malen kort achter elkaar de locatie van de maaikorf. In een GEO-informatie systeem kan die gegenereerde GPS-data gebruikt worden om het dwarsprofiel van de watergang te bepalen. Hierdoor kun je met de kraan dus niet alleen maaien, maar verkrijg je tegelijkertijd ook je dwarsprofiel van de watergang! Deze informatie is zeer waardevol om bijvoorbeeld te toetsen of de watergang nog voldoet aan het theoretisch dwarsprofiel uit de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur).

Als we het dwarsprofiel van de watergang weten en getoetst hebben aan de leggerprofielen, wordt ook inzichtelijk waar ze verdiept moeten worden en waar niet. Dit operationeel voordeel bespaart tijd en geld. Dit is één van de voorbeelden hoe het Waterschap Rijn en IJssel vormgeeft aan de digitale transformatie.