Online bewonersavond Dijkverbetering Grutbroek

Gepubliceerd op 10 juni 2020

Donderdag 11 juni om 20.00 uur vindt er een online bewonersavond plaats. Waar? Online, via de projectpagina www.wrij.nl/grutbroek.

Tijdens de avond geven we een toelichting op het project Grutbroek én u kunt rechtstreeks uw vragen stellen. Gewoon, vanuit de luie stoel. En wij gaan ons uiterste best doen om deze vervolgens direct vanuit de studio te beantwoorden.

3 Laad-los kade Agruniek

Dijkverbetering Grutbroek

Waterschap Rijn en IJssel is van plan om de primaire waterkering van het industrieterrein Grutbroek langs de Oude IJssel in Doetinchem te versterken. Dit project is onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)). Met dit project wordt de waterkering versterkt en verbeterd zodat, rekening houdend met klimaatveranderingen, ook in de toekomst het waterschap de hoogwaterveiligheid voor bedrijven en bewoners zo goed mogelijk kan waarborgen.

Een dijkversterking kan grote impact hebben op de omgeving. Daarom betrekken we de omgeving al vroegtijdig in het proces bij een nieuw ontwerp. We stellen iedereen in de gelegenheid mogelijke oplossingen voor de opgave voor te dragen. Dus, denk mee en laat je stem horen!

Meer info?

Zorg dus dat u er donderdagavond bij bent! Heeft u geen tijd? Kijk dan naderhand op de website. Hier vindt u dan de presentatie van de avond, maar ook de meest gestelde vragen en het startdocument. Uw ideeën, wensen of zorgen over dit project kunt u t/m 7 juli aan ons doorgeven.

www.wrij.nl/grutbroek