Klimaatatlas Bronckhorst online

Gepubliceerd op 21 juli 2020

Waar kunnen we droogte, wateroverlast en hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen ontwikkelen we samen met gemeenten klimaatatlassen. De klimaatatlas van Bronckhorst staat sinds vandaag online: www.weetvanwater.nl/klimaatatlas.

In de klimaatatlas brengen we in beeld waar zich mogelijke risico’s bevinden van wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen als we niets doen. Tot op perceelniveau kunt u de mogelijke effecten van klimaatverandering bekijken. De volgende stap is om samen met inwoners, bedrijven en andere overheden te verkennen wat nodig is om risico’s te beperken. Welke risico’s accepteren we? Wat kunnen inwoners en bedrijven zelf doen om de risico’s te beperken?  Zijn er maatregelen nodig?

De klimaatatlassen passen in het landelijke plan om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Dit heet het Deltaplan ruimtelijke adaptatie. Meer informatie hierover is te vinden op www.ruimtelijkeadaptatie.nl.

De klimaatatlassen van de Liemerse en Twentse gemeenten staan al online. Binnenkort volgen er meer gemeenten met hun online klimaatatlas.