19 november: online symposium Waterrobuuste Steden

Gepubliceerd op 11 november 2020

Donderdag 19 november tussen 13.30 en 15.30 uur vindt het online symposium Waterrobuuste Steden plaats. Via deze projectenpagina kunt u de bijeenkomst bijwonen. Heeft u vragen tijdens het symposium? Stel ze via: communicatie@wrij.nl

RIJ_KidsDichteren.01

De steden Bocholt, Münster, Hengelo (Ov.), Zutphen en de Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel hebben de handen ineen geslagen, om samen de effecten van klimaatverandering in stedelijk gebied te bestrijden. Water, hitte en droogte trekken zich namelijk niets van landsgrenzen aan. In het driejarige project ‘waterrobuuste steden’ werken zij samen aan deze uitdagingen en willen zij van elkaar leren.

Het project is in januari 2019 van start gegaan en is inmiddels op de helft van de looptijd. Daarom worden alle gemeenten, waterschappen en andere overheden in het gebied van de EUREGIO (samenwerkingsverband tussen Duitse en Nederlandse gemeenten en provincies, gevestigd in Enschede en Gronau) nu uitgenodigd om op 19 november a.s. kennis te nemen van de tussenresultaten. Én vooral ook, om inspiratie op te doen om zelf (verder) te werken aan een klimaatbestendige stedelijke omgeving.

Voor dit symposium zijn twee sprekers gevraagd om hun kennis en ervaringen ten aanzien van dit thema met ons te delen:
- ir. Hiltrud Pötz van Atelier Groenblauw uit Delft en
- dr. Jan Benden van Bureau MUST Städtebau uit Keulen.
Ook laten we u via enkele 1-minuut filmpjes de voortgang van ons project zien. Tijdens het symposium kunt u vragen stellen, via het mailadres: communicatie@wrij.nl

Programma

  • Opening en welkom - Bram Zandstra, Waterschap Rijn en IJssel
  • Introductie INTERREG project Waterrobuuste Steden - Peter Brokke, projectleider
  • Presentatie ir. Hiltrud Pötz - Voorbeeldprojecten in Nederland
  • Presentatie dr. Jan Benden - Voorbeeldprojecten in Duitsland
  • Ronde tafel gesprek met: Laura van der Poel (gemeente Zutphen), Jeroen Riekert (Vechtstromen), Peter Brokke (Rijn en IJssel) en Hiltrud Pötz.
  • Afsluiting