Groot onderhoud zomerkade Beinumse Buitenpolder West in Doesburg

Gepubliceerd op 11 november 2020

In opdracht van het waterschap is aannemingsbedrijf Hoftijzer BV deze week gestart met het plaatsen van een beschoeiing. Locatie: langs het Broekhuizerwater, ter hoogte van de Beinumse Buitenpolder West, nabij de sluis in Doesburg.

Beschoeiing

Zomerkade beschermt achterland

Een zomerkade zorgt ervoor dat het achterliggende gebied tot aan de dijk lange tijd droog blijft tijdens een hoogwatergolf. Afhankelijk van de hoogte van het rivierwater kan de zomerkade overstromen en komen de uiterwaarden onder water te staan.

Stabiliteit

Door afkalving van de oever van het Broekhuizerwater kan de kade instabiel worden. De dijk kan het achterland dan niet goed beschermen. Daarom wordt in het kader van groot onderhoud een beschoeiing geplaatst en de oever hersteld. Hiermee is de stabiliteit van de kade voor de komende decennia weer gegarandeerd.