Tijdelijke proef bedieningstijden bruggen Doetinchem

Gepubliceerd op 3 december 2020

Waterschap Rijn en IJssel past als proef tijdelijk het Verkeersbesluit Bedieningstijden Doetinchem 2019 aan. We hebben begin van het jaar de huidige bedieningstijden met diverse belanghebbenden besproken en starten op 5 december met deze proef.

Brug Doetinchem2

Zaterdagbediening

We voeren de proef in de maanden december 2020 en januari 2021 uit. Daarbij onderzoeken we wat voor alle betrokkenen de beste oplossing is. Het grote verschil: de zaterdagbediening is op afroep tussen 8.00 en 11.00 uur. Dit betekent dat uw verzoek minimaal 12 uur van tevoren moet zijn ontvangen op telefoonnummer (088) 6191256.

Afweging

Na deze proef bekijken we hoeveel er gebruik gemaakt is van deze dienst en hoeveel het heeft gekost. Zonodig passen we het verkeersbesluit aan en informeren wij u hierover.

Scheepvaartbericht

U kunt ook het volledige scheepvaartbericht (pdf, 19 kB) lezen. Hierin is de informatie gepubliceerd over deze aanpassing via de Waterkamer.  Deze informatie staat ook op Teletekst pagina 721.

Meer info

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wilt u deze informatie ook communiceren naar uw achterban? Heeft u nog vragen over deze proef? Neem dan contact op met Bas Boone, medewerker vaarwegbeheer en bereikbaar op (06) 214 64 789.