Waterschap heeft juist gehandeld bij vergoeden kosten persleidingbreuk

Gepubliceerd op 29 maart 2021

Waterschap Rijn en IJssel heeft juist gehandeld bij het vergoeden van de kosten van de in november 2018 gesprongen persleiding bij de Berkel die gebruikt werd door zuivelfabriek Friesland Campina in Lochem. Ook is er geen sprake van belangenverstrengeling.

Dit heeft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen deze week laten weten in antwoord op Kamervragen van Laura Bromet (GroenLinks) en Cem Lacin (SP). Dit op basis van publicaties op 12 februari 2021 in de Oostelijke dagbladen, waaronder de Gelderlander. De krant sprak onder meer van ‘een geheime deal’ met Friesland Campina, mede om de goede relatie niet te verstoren.

Van Nieuwenhuizen geeft aan dat het waterschap de autonome bevoegdheid heeft om zelf een afweging te maken over de kostenverdeling. ‘Waterschap Rijn en IJssel heeft inderdaad twee derde van de kosten betaald. Als eigenaar van de persleiding en het afvalwater ligt de verantwoordelijkheid voor de persleidingbreuk primair bij het waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor de beheerkosten van de persleiding en de risico's die daarbij horen.'

Van Nieuwenhuis schrijft ook: ‘Ik heb geen aanleiding te denken dat agrarische belangen in het bijzonder een rol hebben gespeeld. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft TNO geconcludeerd dat de lekkage drie mogelijke oorzaken kan hebben of een combinatie van deze drie oorzaken. De mogelijke oorzaken die zijn aangewezen zijn aan alle partijen (deels) toe te rekenen. Daarmee kan niet één vervuiler worden aangewezen.'