Gemeenten en waterschap gezamenlijk aan de slag met de Oude IJssel

Gepubliceerd op 15 april 2021

De bestuurders van verschillende Achterhoekse gemeenten en Waterschap Rijn en IJssel hebben besloten om samen de beleving rondom de Oude IJssel te versterken. Het afgelopen jaar hebben zij samen met het Ontwerp team (O-Team) van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Hiervoor zijn twee ontwerpbureaus aan de slag gegaan. De resultaten en conclusies zijn onlangs gepresenteerd aan de bestuurders. Alle gemeenten en Waterschap Rijn en IJssel zijn het erover eens dat de rol die de mooie Oude IJssel speelt in onze regio versterkt kan worden.

Oude IJssel Engbergen

Ontwikkeling langs het water

Er is al langer behoefte aan een samenwerking rondom de Oude IJssel. In 2008 sloegen de gemeenten langs de rivier hun handen ineen. Dit heeft onder andere geleid tot de transformatie van Engbergen in Oude IJsselstreek, de herinrichting van de oude haven in Doesburg en de gebiedsontwikkeling Iseldoks in Doetinchem. Vorig jaar is het initiatief weer nieuw leven ingeblazen met als voortrekkers de gemeente Oude IJsselstreek en Waterschap Rijn en IJssel. Er werd door de bestuurders van de gemeenten Doesburg, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten, Waterschap Rijn en IJssel en het O-Team opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een perspectief voor de Oude IJsselzone als geheel. Doelstelling was het benoemen van de kwaliteiten en kansen van de rivier, het stroomgebied en haar omgeving om deze duurzaam verder te ontwikkelen. De opdracht is uitgevoerd met ondersteuning van het Ontwerp-team (O-team) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Plankaart Oude IJsselzone

Inspiratie voor verder uitwerking

Bij deze studies zijn inspiratiebeelden opgesteld door Studio Nico Wissing en Bureau Smartland. Beide ontwerpen geven op verschillende gebieden de kansen en mogelijkheden aan op verschillende thema’s. De ontwerpen geven een inspirerend toekomstbeeld, wat een startpunt is voor de verdere uitwerking.

Na de presentatie van de ontwerpen en de conclusies van het O-Team hebben de bestuurders besloten om verder te gaan met vier thema’s:

  • Recreatie & Toerisme
  • Klimaatontwikkeling & klimaatadaptatie
  • Natuur & landschap; natuurontwikkeling
  • Vaarwegbeheer

Vervolg proces

Er ligt een goede basis voor een verdere samenwerking en voor het maken van concrete plannen. Die samenwerking zorgt voor synergie (versterkend effect van samenwerking) in de verschillende projecten langs de Oude IJssel.

Wethouder van gemeente Oude IJsselstreek Ben Hiddinga: “Het is goed dat we vier thema’s hebben benoemd en focus aanbrengen. Met deze inspiratiebeelden krijgen we een blik in de toekomst, waar we vanaf nu mee aan de slag kunnen. Het is een mooie samenwerking waarbij we elkaar nodig hebben om de beleving rondom de Oude IJssel te versterken.”

Bij de totstandkoming van het advies van het O-Team aan de bestuurders zijn meerdere partijen betrokken, uiteraard blijven deze ook aangehaakt.