Gooi geen troep in het riool!

Gepubliceerd op 26 april 2021

Waterschap Rijn en IJssel roept mensen en bedrijven met klem op om geen schadelijke stoffen door het riool te spoelen. Wees bewust van wat je met het afvalwater wegspoelt in je huis, bedrijf of via de straatkolk. Chloor, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, meststoffen of hulpstoffen uit bedrijfsprocessen kunnen het zuiveringsproces van een rioolwaterzuivering verstoren. Dit is uiteindelijk schadelijk voor planten en dieren in beken en sloten.

Schadelijke stoffen in rioolwater Holten e.o.

Schadelijke stoffen verstoren het zuiveringsproces van de rioolwaterzuivering. Ze doden de bacteriën die het afvalwater schoon maken. Afgelopen winter zijn er in de regio Holten regelmatig schadelijke stoffen in het (gemeentelijk)riool terechtgekomen. Samen met de gemeente Rijssen-Holten en de omgevingsdienst Twente hebben we de  samenstelling van het rioolwater gemeten en de herkomst onderzocht. Dit blijven we actief doen.

RWZI Holten
RWZI (rioolwaterzuivering) Holten

Zuiveringsproces

Gemeenten zamelen het afvalwater in en Waterschap Rijn en IJssel maakt het vervolgens schoon. Daarvoor heeft het waterschap meerdere Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). In deze RWZI’s maken bacteriën het rioolwater zo schoon dat het zonder problemen weer geloosd kan worden in beken en rivieren. Om dit te kunnen doen moeten de bacteriën zich fijn voelen. De bacteriën zijn gevoelig voor temperatuur en ook voor schadelijke stoffen die niet in het rioolwater thuishoren. In de winter is de watertemperatuur lager dan in de zomer. Daarom zijn ze in de winter extra gevoelig voor verstoringen. We roepen met klem op: Ga altijd bewust met je afvalwater om en voorkom lozing van schadelijke stoffen.