Zoeken

Waterschapsverordening en Leggers vastgesteld

Gepubliceerd op 8 juni 2021

Op 11 mei heeft ons algemeen bestuur de Waterschapsverordening vastgesteld. Op 16 maart heeft het dagelijks bestuur de Legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) Watersystemen vastgesteld. Heeft u een zienswijze op een van deze besluiten ingediend? Dan heeft u een brief hierover gehad. Bij deze brief vond u ook onze reactie op uw zienswijze. De reactienota staat ook op de website.