Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Doesburg investeren samen in groen en water in Beinum

Gepubliceerd op 26 mei 2021

Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Doesburg gaan aan de slag met groen en water in de wijk Beinum in Doesburg. Zeven vijvers uit de jaren zeventig worden uitgebaggerd en opnieuw ingericht. Het uitvoerende werk start in de eerste helft van 2022 en de kosten zijn bijna 3 miljoen euro. De gemeente betaalt daarvan 534.000 euro en het waterschap de rest. De samenwerking tussen gemeente en waterschap richt zich op het aantrekkelijker te maken van de wijk voor inwoner. Tegelijkertijd wordt het watersysteem verbeterd waardoor de wijk beter is opgewassen tegen weersextremen. Berend Jan Bussink, bestuurder van Waterschap Rijn en IJssel en Birgit van Veldhuizen, wethouder van gemeente Doesburg, ondertekenden hiervoor vandaag de samenwerkingsovereenkomst.

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst gaan waterschap en gemeente de volgende fase in. Na de zomervakantie gaan beide partijen in een bouwteam met een aannemer de schetsontwerpen nader uitwerken tot uitvoeringsontwerpen en worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Voor het einde van dit jaar worden de uitvoeringswerkzaamheden gegund waarna de realisatie begin 2022 kan starten.

Vanuit het programma ‘Naar buiten in Beinum’ zijn inwoners van de wijk al in een vroeg stadium betrokken (https://www.doesburg.nl/naar-buiten-beinum), met ontwerpsessies, workshops voor kinderen en een wijkexpositie. Met de ontwerpsessies leverden inwoners de bouwstenen voor een gedragen toekomstvisie over hoe de wijk eruit komt te zien, waarbij de inrichting rond het gebied van de zeven vijvers telkens centraal stond. Over de uitvoering zal de wijk te zijner tijd nog nader worden geïnformeerd. Op 2 juni houdt de wijkraad een online bijeenkomst waar het waterschap een toelichting geeft op de plannen.

Verouderde groenvoorzieningen en vijvers

De directe aanleiding voor het project vormen de verouderde groenvoorzieningen en vijvers van de wijk. De waterkwaliteit van de zeven vijvers laat te wensen over. De folielagen onder de vijvers, die voorkomen dat het water wegzakt, zijn aan vervanging toe. Hier heeft zich slip opgehoopt. De verwijdering van deze slip is niet mogelijk zonder de folie te beschadigen. Daarnaast zijn de vijvers met duikers aan elkaar verbonden en hebben zij een functie bij het bergen en afvoeren van regenwater. Het plan voorziet in een verbetering van deze afvoercapaciteit.

Verschillende projecten

Het opknappen van de wijk krijgt vorm in verschillende projecten. De revitalisering van bedrijventerrein Beinum-West is inmiddels afgerond. Daarnaast gaat de gemeente begin 2022 aan de slag met de grote wegen in de wijk. De voorbereiding daarvoor vindt nu plaats, samen met een klankbordgroep van bewoners. Ook wordt met een groep inwoners het Omgevingsplan voor de wijk Beinum opgesteld en vinden voorbereidende gesprekken plaats voor de ontwikkeling van het Centrumplan. Er komen verder nieuwe wandelroutes langs de vijvers die ook deels grenzen aan de zogenoemde Boerderijenroute. Op meerdere plekken worden palen geplaatst met een QR-code, die met een mobiele telefoon te scannen zijn. Zo kunnen wandelaars en fietsers zien en lezen dat er onder meer midden in de vijver aan de Potsmaat een boerderij stond.

Beinum