Zoeken

Vispassage Kandia officieel opgeleverd

Gepubliceerd op 4 juni 2021

Aanleg is goed voor visstand en waterkwaliteit

Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat hebben in samenwerking met de Europese Unie vandaag, vrijdag 4 juni 2021, officieel de vispassage bij gemaal Kandia in de gemeente Duiven opgeleverd. Met de komst van deze vispassage kunnen vissen, zoals Baars, Blankvoorn, Snoek, Snoekbaars, Zeelt, Ruisvoorn, Brasem, Paling en Winde, vrij van obstakels de binnenwateren van het hele stroomgebied van de Rijnstrangen tot in Duitsland bereiken. Dat is belangrijk omdat vissen dan naar paaigebieden stroomopwaarts kunnen zwemmen om zich voort te planten. Dat is goed voor de visstand en de waterkwaliteit. De vispassage vergroot de passeerbaarheid voor vissen met gemiddeld een factor tien. De aanleg van de vispassage is gestart in september 2020 en aangelegd vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), om rivieren een schoon en gezond leefgebied te laten zijn voor dieren en planten. De vispassage bij gemaal Kandia ligt aan een populaire fiets- en wandelroute op de dijk nabij Groessen. De vispassage is vanaf vandaag voor iedereen toegankelijk.

Frank Wissink, bestuurder van Waterschap Rijn en IJssel is blij met de vispassage: “Met de aanleg van de vispassage Kandia voldoen we als waterschap aan onze KRW-opgave en verbetert de biodiversiteit in het stroomgebied van de Oude Rijn/de Rijnstrangen. We dragen hiermee bij aan een goede en gezonde populatie van (vis-)soorten in het stroomgebied. Daarnaast richten we rivier- en beekmondingen zo in zodat deze aantrekkelijk zijn voor de dieren en planten die daar van nature voorkomen.”

Jos van Hees, directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland sluit hierbij aan: “Door de nieuwe vispassage Kandia kunnen vissen gemakkelijk en veilig van het Pannerdensch Kanaal naar het Rijnstrangengebied zwemmen en vice versa.  Zo draagt het bij aan het versterken van de hele natuurlijke keten. Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel werken samen aan natuurontwikkeling en verbeteren van de waterkwaliteit. Door kennis en ervaring van onze organisaties samen te brengen, willen we de natuurontwikkeling en het natuurbeheer in het rivierengebied beter en integraal aanpakken.”

Blauw Knooppunt

De vispassage is onderdeel van het Waterakkoord Blauw Knooppunt. Hierin trekken Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel gezamenlijk op om de grote rivieren met regionale watersystemen te verbinden. Gemaal Kandia voert water af van de Oude Rijn naar het Pannerdensch kanaal, via een spuikoker onder de dijk door. Het gehele gebied rondom gemaal Kandia behoort tot het Natura 2000 gebied De Rijntakken, deelgebied Gelderse Poort. Vanaf eind 2018 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een vispassage bij gemaal Kandia, om te voldoen aan de Europese KRW-opgave voor de Oude Rijn.

Met de komst van de vispassage bij Kandia zijn meer maatregelen genomen. Zo is er een kleinere vispassage bovenstrooms op de locatie Erfkamerlingschap in Herwen gerealiseerd. Hiermee wordt het leefgebied van vissen aanzienlijk vergroot. Naast het vergroten van het leefgebied voor vissen is ook in samenwerking met Rijkswaterstaat gewerkt aan een meer visvriendelijke inrichting van het voorportaal van de vispassage, de Uitvliet van de Oude Rijn. Stenen oevers zijn verwijderd en grote stukken dood hout worden aan de bodem verankerd. Dit is goed voor de visstand op momenten dat vissen niet stroomopwaarts zwemmen.

Gemaal Kandia maakt deel uit van de dijk die bescherming biedt tegen hoog water in het Pannerdensch Kanaal. Kandia is één van de grootste gemalen in het gebied van Rijn en IJssel. Het houdt het water op peil in het Nederlands-Duitse stroomgebied van de Oude Rijn, met een oppervlakte van 10.000 hectare. Het gemaal is van groot belang voor natuur, landbouw en wonen.

Zie ook de volgende informatie:

Vispassage gemaal Kandia:

https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/vispassage-gemaal/

Samenwerken aan Riviernatuur:

https://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/home/default.aspx

Kandia artikel:

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2021/05/hoe-de-nieuwe-vispassage-kandia-de-onderwaterwereld-verder-helpt

Over rivierhout:

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/maatregelen-waterkwaliteit/rivierhout

Openingshandeling Vispassage Kandia
Frank Wissink (bestuurder van Waterschap Rijn en IJssel) en Jos van Hees (directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland) verrichten de openingshandeling bij de Vispassage Kandia.
Infobord Kandia
Infobord Kandia