Zoeken

Groot materieel Waterschap Rijn en IJssel rijdt op biodiesel

Gepubliceerd op 11 oktober 2021

Groot materieel rijdt op biodiesel: 90% minder CO2 uitstoot

De trekkers, kranen en andere onderhoudsvoertuigen van Waterschap Rijn en IJssel rijden vanaf een aantal weken op biodiesel. Door het overschakelen van diesel naar biodiesel vermindert de uitstoot van CO2 van het waterschap met ongeveer 90%. Ook de werkomgeving voor de medewerkers is veiliger, omdat zij minder schadelijke stoffen inademen zoals fijnstof, stikstof en zwavel. Heemraad Peter Schrijver nam vandaag een kijkje en gooide zelf de tank vol.

Snelle overstap

De biodiesel, ofwel HVO100, wordt gewonnen uit voornamelijk plantenresten, afval- en restgrondstoffen en ander organisch materiaal en is dus beter voor het milieu. HVO100 staat voor 100 procent Hydrotreated Vegetable Oil. De overstap ging soepel, mede omdat brandstoftank en motor hetzelfde blijft. Bijvullen van de tank gebeurt op de werklocaties van het waterschap.

Het waterschap gebruikt bij de onderhoudswerkzaamheden, zoals maaien, jaarlijks tussen de 350.000 en 400.000 liter aan fossiele diesel. Met het oog op de klimaatverandering wil het waterschap haar verantwoordelijkheid nemen en de CO2 uitstoot verminderen.

Daarom besloot het algemeen bestuur van het waterschap in mei 2021 dat de onderhoudsvoertuigen op biodiesel gaan rijden. Uiteraard kan het altijd duurzamer. De markt voor een nog duurzamere variant zoals elektrisch of waterstof is nog in ontwikkeling, dus dat vraagt nu nog te hoge investeringen. De extra investering voor de overstap bedraagt €125.000.

Duurzame doelen

Waterschappers ervaren de klimaatextremen dagelijks in hun werk. Het waterschap wil haar verantwoordelijkheid nemen en het werkgebied klimaatbestendig én duurzamer maken. Het bestuur verwoordde deze ambities in het bestuursakkoord (2019-2023) en het Waterbeheerplan (2021) en ondertekende het Gelders energieakkoord en het Klimaatakkoord. Ook wil de organisatie energieneutraal zijn in 2025.

Peter Schrijver tankt biodiesel
Heemraad Peter Schrijver tankt biodiesel