Zoeken

Nieuwe tarieven waterschapsbelasting

Gepubliceerd op 10 november 2021

Om het watersysteem en de dijken aan te passen aan de klimaatextremen, gaat de waterschapsbelasting komend jaar omhoog. Ook de prijsstijgingen van grondstoffen, elektra en arbeidskrachten brengen extra kosten met zich mee. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op 9 november 2021 besloten om de tarieven met 5,5% te laten stijgen, zodat het waterschap kan blijven zorgen voor sterke dijken, schoon en voldoende water in haar werkgebied. Waterschap Rijn en IJssel blijft één van de lagere tarieven in Nederland behouden.

De nieuwe tarieven gelden voor bedrijven, agrariërs, inwoners, bos- en natuureigenaren en gemeenten.

Opbouw tarieven

De tarieven gaan in 2022 voor zowel de watersysteemheffing als de zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) met 5,5% omhoog. Dit betekent voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning een tarief van € 252,37 per jaar (stijging van € 20,16). Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning (met WOZ-waarde van € 300.000) wordt dit bijvoorbeeld € 348,49 (stijging van € 19,98). Voor agrarische bedrijven met een waarde van € 2 mln. en een omvang van 40 hectare wordt het tarief € 3.063,57 (daling van € 93,44).

De totale begroting van het waterschap van 2022 bedraagt € 124,3 mln.

Klimaat doelen

In de begroting voor 2022 zijn de beleidsmatige en financiële doelen terug te vinden op het gebied van klimaat, energietransitie, schoon water en duurzaam hergebruik van afvalwater, die al eerder vastgesteld waren in het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 en de perspectievennota 2022-2025. Het waterschap ervaart de extremen zoals langdurige droogte en heftige regenbuien dagelijks in haar werk. Zo had de regio Achterhoek en Liemers na drie extreem droge jaren, in 2021 juist te maken met een natte zomer met hoog water. Het waterschap stelt daarom hoge prioriteit aan het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In het watersysteembeheer vraagt dit om een nieuwe balans in het vasthouden, bergen en afvoeren van water.

Het algemeen bestuur besloot op 9 november 2021 ook om de komende jaren fors te investeren in overeenkomsten en maatregelen om de klimaatextremen op te vangen.

Het waterschap hanteert een duurzaam financieel beleid op lange termijn, maar wil op korte termijn flexibel blijven vanwege de steeds snellere klimaatveranderingen en de onzekere gevolgen van de Covid pandemie.