Zoeken

Waterschapsverordening gepubliceerd

Gepubliceerd op 16 december 2021

De Waterschapsverordening is nu gepubliceerd in het Waterschapsblad. De waterschapsverordening is afgelopen mei door ons algemeen bestuur vastgesteld. Je vindt de officiële publicatie op www.officielebekendmakingen.nl. Je leest daar ook hoe je vragen kunt stellen en wat je kunt doen als je het er niet mee eens bent.

Alle regels in een document

Om te zorgen voor schoon en voldoende water, maakt het waterschap gebruik van regels. Deze (wettelijke) regels bepalen wat je wel en niet mag in het gebied en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld: mag ik zomaar met een bootje varen over de Berkel, of heb ik daar een vergunning voor nodig?

Deze regels staan nu nog in ‘de Keur(de basisverordening van het waterschap) (de basisverordening van het waterschap)’ en in 'algemene regels'. Voor de Omgevingswet moet het waterschap al deze regels voortaan in één nieuw juridisch document zetten: de Waterschapsverordening. In de Waterschapsverordening staat ook waar de regels gelden. Dit noemen we de beperkingengebieden.

Wat gebeurde er tot nu toe?

Van 3 november 2020 tot en met 20 december 2020 heeft de ontwerp-Waterschapverordening ter inzage gelegen. In deze periode konden mensen het laten weten als ze het er niet mee eens waren. Op basis van deze reacties hebben wij nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het algemeen bestuur heeft de Waterschapsverordening (inclusief wijzigingen) vastgesteld in mei 2021. Dit besluit is nu officieel gepubliceerd.

Hoe verder?

Het is helaas nog niet duidelijk of tegen de Waterschapsverordening beroep mogelijk is. Heb je al een reactie (zienswijze) aan ons gestuurd tussen 3 november en 20 december2020 en ben je het nog niet eens met de defenitieve Waterschapsverordening?  Dan raden wij je aan om wel een beroep in te dienen bij de rechtbank. De rechtbank besluit dan zelf of ze het beroep behandelen of niet. Hoe je een beroep in kan dienen staat in de officiële bekendmaking.

De Waterschapsverordening gaat in zodra de Omgevingswet in werking treedt. Dit is zeer waarschijnlijk op 1 juli 2022.