Zoeken

Provincie Gelderland en waterschappen verlengen en verdiepen samenwerking

Gepubliceerd op 21 december 2021

Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland hebben een nieuwe, brede samenwerkingsovereenkomst gesloten. De ondertekening bekrachtigt afspraken over de samenwerking op het gebied van water en de daaraan gerelateerde natuur voor de jaren 2022-2027. De provincie maakte ook afspraken met de andere Gelderse waterschappen: Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rivierenland. Met deze afspraken kunnen Gelderland en de waterschappen urgente maatschappelijke opgaven nog beter dan voorheen oppakken.

Alle partijen werken al jaren samen en zijn zich bewust van de grote vraagstukken waar Gelders water een prominente rol speelt. Ook in 2022 wordt de gezamenlijke aanpak van natuur en water voortgezet. In de overeenkomsten is afgesproken dat de samenwerking provincie-waterschappen nog breder, nog integraler wordt. Want we gaan gezamenlijk werken aan stikstof, Natura 2000, klimaatadaptatie, biodiversiteit en landbouw. En ook energietransitie, circulaire economie en cultuurhistorie staan expliciet op de wateragenda.

Met de opzet van de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten kan de voortgang van de uitvoering beter gevolgd worden en kan er sneller worden ingespeeld op veranderingen. Het is mogelijk om projecten toe te voegen aan de samenwerking als de gezamenlijke noodzaak daartoe wordt gezien.

Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Deze samenwerkingsovereenkomst met de waterschappen is breder dan ooit. Dat zegt veel over de steeds grotere rol die water in onze maatschappij inneemt. Het goede aan deze ontwikkeling dat we steeds slimmer gaan samenwerken. Dat zal ons Gelderland ten goede komen.”

Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel: “Deze samenwerking versterkt onze ambities waar het gaat om onder meer het ontwikkelen en beheren van een klimaatbestendig watersysteem en het stimuleren van duurzaam landgebruik in ons gebied.  Hiermee kunnen we de extremen van zowel droge zomers als natte winters beter opvangen”.

Voor deze samenwerking wordt ruim 69 miljoen euro vrijgemaakt. Gelderland steekt hier 25 miljoen euro in, de waterschappen 32 miljoen euro en Europa betaalt 12 miljoen euro mee.