Zoeken

Maatregelen genomen tegen blauwalg in Horsterpark

Gepubliceerd op 10 maart 2022

Stichting Activiteiten Horsterpark en Waterschap Rijn en IJssel hebben maatregelen genomen tegen blauwalg in het Horsterpark in Duiven. We verwachten dat er dankzij de maatregelen minder voedselrijk water in de vijver komt en dat het waterpeil in de vijver langer hoog genoeg blijft.

Onderzoek

De vijver in het Horsterpark in Duiven heeft al lange tijd last van de groei van blauwlagen in de zomer. Blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) houden van voedselrijk water. Om te achterhalen waardoor het water in de vijver voedselrijk is, heeft het waterschap een onderzoek laten uitvoeren.

In dit onderzoek is gekeken naar alle mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot voedselrijk water. De aanvoer van voedselrijk water vanuit Duiven blijkt de belangrijkste oorzaak. Daarnaast stroomt er voedselrijk regenwater  in de vijver vanuit de kinderboerderij.

Regenwater de grond in

Het afstromend regenwater vanuit de kinderboerderij is aangepakt door de Stichting Activiteiten Horsterpark. Zij heeft ervoor gezorgd dat het voedselrijke water vanuit de kinderboerderij niet meer in de plas stroomt maar de bodem in zakt.

stuw horsterpark
Nieuwe stuw tussen de watergang uit Duiven en de vijver

Water beter sturen

Het waterschap plaatste een nieuwe stuw tussen de watergang vanuit Duiven en de vijver (zie foto). Hierdoor kunnen we het water beter sturen op de momenten dat we dat willen: in de zomermaanden is het water uit Duiven voedselrijker. Dan leiden we het water om de plas heen. In de overige maanden is het water minder voedselrijk. Dat water willen we juist wel naar de plas leiden.

Om zoveel mogelijk water in de plas vast te houden, is ook het stuwtje in de vijver bij de Wijde wetering op een hoger peil gezet. Hierdoor houden we zo lang mogelijk voldoende water in de vijver met minder voedingsstoffen. De komende jaren meten we de waterkwaliteit om te kijken of de maatregelen effect hebben.