Uitwerking visie Besselinkschans

Gepubliceerd op 19 september 2014

Na de bijeenkomst over het vervolg van visie Besselinkschans hebben diverse mensen zich aangemeld voor de verschillende projectgroepen en/of de klankbordgroep. Op 30 september 2014 is er weer een bijeenkomst gepland. Dit maal over de uitwerking van de visie.

Aan de slag

De bedoeling van de avond is dat we de verdeling van deelnemers over de verschillende projectgroepen en de klankbordgroep op elkaar afstemmen. Na het vormen van de groepen willen we aansluitend een start maken met het eerste overleg per projectgroep. Tijdens dit korte overleg kunnen per projectgroep afspraken worden gemaakt over de organisatie en verdere aanpak van de betreffende groep.

Projectgroep Water

Over het thema water vindt een aparte informatieavond plaats. Dit omdat het algemeen bestuur van het waterschap eerst moet worden geïnformeerd over de noodzakelijke maatregelen en aanpak van de wateroverlast in Lichtenvoorde. De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 oktober in de avond. Hierbij worden naast degenen die zicht hebben aangemeld ook betrokkenen uit het gebied ten noordoosten van Lichtenvoorde (het gebied van de Visserijbeek, Vragenderbeek, Weijenborgerbeek en andere watergangen) uitgenodigd om mee te denken over de benodigde maatregelen ter voorkoming van wateroverlast in Lichtenvoorde.