Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 5 september 2014

Lichtenvoorde heeft vanwege de ligging aan de terrasrand een lange historie van wateroverlast. Bij extreme neerslag in 2010 leidde dit tot grote overlast. Om de kans hierop te verkleinen worden drie retentiegebieden gegraven die bij extreme neerslag overtollig water kunnen opvangen. Ook worden er twee bypasses aangelegd die het water om Lichtenvoorde heen kunnen omleiden.

Door de bijzondere ligging van Lichtenvoorde en een toename van weersextremen door klimaatverandering kan overlast echter nooit compleet worden uitgesloten. Dit was voor het waterschap, gemeente Oost Gelre, provincie Gelderland en LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord Oost Achterhoek reden om in het project Klimaat Klaor?! inwoners, agrariërs en ondernemers te vragen om zelf met initiatieven te komen voor een klimaatbestendige inrichting van het gebied.