Beekvliet-Stelkampsveld


In Beekvliet-Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo, werken provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten samen aan het ontwikkelen en het herstel van de bijzondere en kansrijke natte natuur in het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

Meetnet

Meetnet_PAS_Stelkampveld_top10ondergrond

In januari 2017 is een grondwatermeetnet aangelegd in het gebied Beekvliet- Stelkampsveld.

Nieuws

Contact

Pascal Thijssen:

p.thijssen@wrij.nl 06 10942155

Carlo Egging:

c.egging@wrij.nl 0314-369646