Provinciaal inpassingsplan ter inzage

Gepubliceerd op 26 januari 2018

Dinsdag 16 januari hebben GS van Gelderland het ontwerp provinciaal inpassingsplan voor Stelkampsveld vastgesteld. In het inpassingsplan worden bestemmingsplanwijzigingen meegenomen. Vanaf 25 februari ligt het plan zes weken ter inzage in het provinciehuis in Arnhem en het gemeentehuis in Lochem.

Naast de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)-maatregelen worden er ook natuurherstelmaatregelen genomen op vrijwillige basis rondom het Natura 2000-gebied, deze zijn gelegen in het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Deze maatregelen leiden tot een andere inrichting en gebruik, waardoor de bestemming ter plekke gewijzigd dient te worden. Hiervoor zal een separate procedure voor de bestemmingsplanwijziging worden doorlopen.