Start werkzaamheden in maart

Gepubliceerd op 4 maart 2021

In maart starten Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer met het vervolg van de werkzaamheden voor natuurherstel en herinrichting van het beschermde natuurgebied Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo. Stelkampsveld maakt deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Stelkampsveld (1)

Deze parel van de Achterhoek herbergt zeer karakteristieke zeldzame planten- en diersoorten. Helaas gaat het niet goed met de natuur in Stelkampsveld. Daarom is het nodig om het leefgebied van de zeldzame planten en dieren te versterken. Dat gebeurt door het vergroten van de oppervlakte natuur, het natter en minder voedselrijk te maken.

Werkzaamheden

Vanaf maart wordt de voedselrijke bovengrond van een aantal percelen afgegraven, vennen hersteld, greppels en sloten gedempt of ondieper gemaakt. Wandelpaden dwars door de kwetsbare natuur worden verlegd, er komt een plankenpad en een uitkijkpunt op palen. De parkeerplaats op de kruising van de Borculoseweg en de Muldersweg vervalt. Op de hoek van de Lebbebruggedijk en Galgenveldsdijk wordt de parkeerplaats uitgebreid en aan de Enteldijk komt een nieuwe. Zo wordt de drukte verspreid en kan iedereen van de mooie natuur in Stelkampsveld blijven genieten. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het grondwaterpeil verhoogd. Het resultaat is weerbaarder natuur. De werkzaamheden duren tot eind van het jaar of tot begin 2022.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met Provincie Gelderland via (026) 359 99 99 of stelkampsveld@gelderland.nl. Alle informatie over het project vindt u op de website van de provincie Gelderland.