Planning en fasering

Gepubliceerd op 11 november 2016

De peilbuizen zijn in januari 2017 geplaatst. De grondwatermetingen zijn direct na plaatsing van de peilbuizen gestart. De watermaatregelen worden volgens planning uitgevoerd en zijn gestart in maart 2021.