Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 24 november 2017

Stelkampsveld is een Natura-2000-gebied, een gebied met bijzondere natuurwaarden. Samen met bewoners en eigenaren heeft het waterschap uitgezocht welke waterpeilen gewenst zijn en welke maatregelen nodig zijn, en wat in grote lijnen de gevolgen voor andere gebruikers zijn. Dit is vastgelegd in een GGOR rapport (pdf, 22 MB) en later door de provincie verwerkt in een beheerplan. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de provincie Gelderland.