Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

De gekozen locatie is de Groenlose Slinge, ter hoogte van het Lintveldse broek in Beltrum. Ecologen hebben aangegeven hoeveel en welke diersoorten ingezet moeten worden om het gewenste effect te krijgen. Voor het terrein langs de Groenlose Slinge is de inzet van vijf paarden of koeien of een combinatie van beide geadviseerd.

Pony's in plaats van machines

Vijf pony's nemen nu het onderhoud van een terrein over. Zij voeren het werk uit wat machines eerst deden. Een fokkerij uit Vorden zet hiervoor 5 jonge New Forest pony's, 3 ruinen en 2 hengsten in. Het waterschap pleegt hier geen onderhoud meer, behalve aan de Groenlose Slinge zelf.

Jaarrond

Om een terrein het hele jaar te kunnen laten begrazen, moet het ruim van opzet zijn, over voldoende vegetatie beschikken, voldoende beschuttingsmogelijkheden hebben, drinkwater moet bereikbaar zijn en het terrein zal in beheer van het waterschap moeten zijn. Daarnaast mogen er geen obstakels zoals wegen en wandelpaden voorkomen die het gebied beperken. Om het gehele terrein te begrazen, kunnen de pony's de Groenlose Slinge oversteken. Bekijk ook de kaart van het begrazingsgebied (png, 714 kB).

Toezicht

Het waterschap heeft afrastering geplaatst. Er is schrikdraad geplaatst zodat dieren niet ernstig verwond raken, mochten ze verstrikt raken in de afrastering. De eigenaar van de dieren houdt zelf toezicht op de pony's en ook de buurt houdt een oogje in het zeil.