Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

De afgelopen jaren zijn veel beken heringericht. In de vastgestelde beheer- en onderhoudsplannen die gelijktijdig of net na de realisatie van deze herinrichting zijn opgesteld wordt regelmatig het streefbeeld "begraasd beekdal " geadviseerd door specialisten.

Ervaring

Met dit pilot-project wil het waterschap ervaring opdoen met het extensief begrazen van natuurontwikkelingsterreinen, waarbij zowel de ecologische aspecten als de financiele consequenties worden gemonitord.