Herziening peilbesluit beneden-Berkel

Gepubliceerd op 17 maart 2020

Het waterschap past het peilbesluit aan voor de beneden-Berkel. Het ontwerp-peilbesluit ligt momenteel ter inzage en is in te zien via de website van het waterschap www.wrij.nl/bekendmakingen. Het ontwerp-peilbesluit bevat de onder- en bovengrenzen voor de waterpeilen van 4 peilvakken in de beneden-Berkel tussen Lochem en Warken. Het gaat om peilvakken waarin water ingelaten kan worden vanuit het Twentekanaal.

Vanwege de maatregelen tegen het corona-virus vervalt de geplande inloopbijeenkomst van 1 april. In plaats daarvan kunt u vragen  telefonisch of per mail stellen aan projectleider Louisa Remesal, telefoonnummer 0314 -369369 of L.Remesal@wrij.nl.

De vragen en antwoorden worden verzameld en uiterlijk 10 april gepubliceerd op de site van  Waterschap Rijn en IJssel. U kunt de pagina met vragen en antwoorden vinden via deze link.