Berkel Borculo - Lochem


Berkel Borculo - Lochem

De Berkel voldoet op het traject Borculo - Lochem niet aan de ecologische doelstellingen. De Berkel is een ecologische verbindingszone voor waterminnende dieren en planten en wordt daarom ingericht als een half natuurlijke rivier zonder barrières voor stromingsminnende vissoorten.

Contact

Neem voor vragen contact op met omgevingsmanager Ynte Bekema, y.bekema@wrij.nl

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.