Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 3 mei 2022

In de voorgaande jaren hebben veel mensen meegedacht aan een visie voor de Berkel: De Strootman-visie. Afgelopen jaar is helaas gebleken dat het uitvoeren van deze gehele brede visie om een aantal redenen (grondpositie, financiën, huidig beleid) nu niet haalbaar bleek. Waterschap heeft daarom besloten te focussen op wat wél haalbaar is. Daarom wordt onderzocht hoe we zogenaamde “stapstenen” kunnen realiseren. Dat begint met de afstemming met betrokken grondeigenaren en onderzoek naar ecologische en hydrologische mogelijkheden. De haalbare ideeën worden via een aantal ontwerpstappen en informatiemomenten uiteindelijk een definitief plan.