Planning en fasering

Gepubliceerd op 3 mei 2022

Aan het proces van onderzoeken van de mogelijke stapstenen is nu nog geen tijdspad aan te geven. Het is een organisch proces en door overleg en afstemming komen we steeds een stapje verder of moeten we misschien concluderen dat de tijd nu nog niet rijp is. We hopen in 2022 duidelijk te hebben welke plannen haalbaar zijn. Na de onderzoeken, planuitwerking, procedures, en aanbesteding zou dan in 2024 uitgevoerd kunnen worden.