Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 3 mei 2022

De Berkel voldoet in dit traject niet aan de ecologische doelstelling. Het is hier bestemd als natte ecologische verbindingszone en moet daarom worden heringericht als een half natuurlijke rivier zonder barrières voor vissen. Ook worden er natuurlijke oevers aangelegd. De ecologie is nu niet optimaal doordat er door het jaar heen weinig variatie is in stroming en verschillen in bijvoorbeeld zon/schaduw. Ook de effecten van klimaatverandering vragen om een robuuste inrichting van het beekdal, zodat het beter bestand is tegen zowel droogte als piekafvoeren.